Kosten

Een uitvaart kost geld. Hoeveel geld is afhankelijk van hoe de uitvaart eruitziet. De kosten kunnen erg variëren

Wij hanteren voor onze dienstverlening een standaardtarief, ongeacht hoe de uitvaart eruit zal zien. Dit tarief zal alleen worden verhoogd als er sprake is van een zeer bewerkelijke uitvaart, die substantieel meer dan de gemiddelde tijd vraagt.

De producten en diensten die door de partners van De Cirkel Uitvaartverzorging worden verricht (bijvoorbeeld de kist, kaarten en het vervoer), worden door De Cirkel doorberekend.

Producten en diensten die derden in rekening brengen (zoals die van de begraafplaats, het crematorium, de kerk of andere locatie en de consumpties) wordt een op een aan u doorberekend.

Bij het regelen van de uitvaart, zullen wij u ook steeds aangeven wat op hoofdlijnen de bijbehorende kosten van de te maken keuzes zijn. En voordat de uitvaart plaatsvindt, krijgt u van ons een kostenoverzicht, zodat u na de uitvaart niet voor verrassingen komt te staan en u zo nodig nog kunt bijsturen.

Ook is het mogelijk een kostenoverzicht te krijgen ter voorbereiding op een verwacht overlijden. Zie hiervoor bij Voorbereiding.

De hoogte van de kosten zijn onder andere afhankelijk van:

  • De wensen
  • Soort uitvaartkist/baar/lijkwade
  • Begraven of cremeren
  • Locatie
  • Aantal belangstellenden
  • Soort en aantal consumpties
  • Rouwadvertentie