Wat vooraf gaat

Een uitvaart is geen onderwerp waar men dagelijks stil bij staat. Toch is het belangrijk hierover na te denken. U weet wat u wilt bij uw uitvaart en met name wellicht ook, wat u zeker niet wilt. Voor uw nabestaanden is het heel fijn om - als u bent overleden - te weten wat u wilt en wat u aan uw nabestaanden wilt overlaten om over te besluiten.

Wanneer verwacht wordt dat een overlijden op afzienbare termijn aan de orde zal zijn, is het fijn om hierover afspraken te maken en kennis te maken met degenen die de nabestaande zal helpen bij het regelen van de uitvaart. Dit contact zorgt al voor vertrouwen en rust.

Hierna kunnen alle betrokkenen zich volledig bezighouden met het aanstaand overlijden en niet met de praktische zaken, waar men na een overlijden voor komt te staan. Er ontstaat dan al het gevoel dat het, ondanks het verdriet en verlies, goed komt…

Ook als er geen directe aanleiding is op korte termijn, kan het rust geven om over deze zaken na te denken en de belangrijke keuzes vast te leggen.

De Cirkel Uitvaartverzorging kan u helpen bij het vormgeven van uw uitvaart en het vastleggen van de belangrijkste keuzes, door aan de hand van een lijst uw uitvaartwensen op papier te zetten. Die lijst kunt u dan thuis bewaren zodat uw nabestaanden enig houvast hebben. Bovendien kan er een globale opzet van de te verwachten kosten worden gemaakt.

Omdat wij aan een goede voorbereiding van de uitvaart grote waarde hechten, zijn er hieraan geen kosten verbonden.

Er zijn veel onderwerpen waar een keuze moet worden gemaakt. Enkele punten die aan de orde komen zijn:

 • kiest u voor begraven of cremeren?
 • waar wilt u opgebaard worden?
 • wenst u een kerkelijke uitvaart?
 • afscheid in besloten kring of openbaar?
 • wilt een rouwkaart en/of rouwadvertentie?
 • heeft u een verzekering en wilt u dat wij dit voor u afhandelen?
 • zijn er speciale wensen?
 • Wanneer u het op prijs stelt om te bespreken hoe een uitvaart vorm te geven, dan kunt u bellen of mailen voor een afspraak:

  06 2958 33 06  (24 uur per dag)
  Stuur een e-mail